Jakten i juni

2. juni: Felles erfaringskonferanse i Oslo sammen med Storbybibliotekene. Egen invitasjon kommer

8.-10. juni: Samling i Sarpsborg. Felles middag onsdag kveld, arbeidsmøte, erfaringer, oppsummering torsdag 9. juni. Fredag 10. juni blir det møte for biblioteksjefene.
Påmelding til hilde@tnb.no innen 5. mai. Hver enkelt bestiller selv overnatting, se tilsendt mail om dette. Prosjektet betaler middag og overnatting, reise dekkes av det enkelte bibliotek.